Глобалистика и геополитика

Пропорциональдық шегі дегеніміз не?

$$ түсірілген күш пен деформация бір-біріне пропорционал өсетін ең үлкен кернеу (Гук заңы орындалады)

$ деформация серпімді болып қалатын ең үлкен кернеу

$ сыртқы күшті көбейтпегенде үлгінің ұзаруына сәйкес кернеу

$ шартты кернеу

Серпімділік шегі дегеніміз не?

$$ қалдық немесе пластикалық деформация тудырмайтын кернеудің ең үлкен шамасы

$ сыртқы күшті көбейтпегенде үлгінің ұзаруына сәйкес кернеу

$ шартты кернеу

$ түсірілген күш пен деформация бір-біріне пропорционал өсетін ең үлкен кернеу

Аққыштық шегі дегеніміз не?

$$ материалда қалдық деформациясын тудыратын кернеудің ең аз шамасы

$ шартты кернеу

$ деформациямен өзара тура пропорционал кернеу

$ деформация серпімді болып қалатын ең үлкен кернеу

$$$ Қиманың статикалық моменттері:

$$

$

$

$


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *