Геоинформационные системы

Місце людини в природі.

1. Еволюція приматів.

2 Гомініди. Гомінідна тріада.

3. Найдавніші пращури людини.

1. Еволюція приматів.

Згідно сучасних наукових поглядів, людина відноситься до класу ссавців, ряду приматів, підряду справжніх мавп, родині гомінід, роду Людина, виду Людина розумна (Homo sapiens).

Примати в своєму розвитку пройшли великий і складний еволюційний шлях, а безпосередніми предками людини могли бути різні мавпи. Тому виникає необхідність коротко розглянути різноманітність і історію виникнення цього ряду.

Перший відомий пріматоподобний ссавець — Пургаторіус (Purgatorius) — знайдено у відкладеннях верхньої крейди і раннього палеоцену США. Це був невеликий, розміром з мишу, звір, що жив на деревах і харчувався комахами. Пургаторіус є можливим пращуром приматів.

Найдавнішими родичами приматів є плезіадапіси та тупайі.

Плезіадапіси (ряд Plesiadapiformes або підряд Plesiadapiformes ряду Primates), відомі з палеоцену і еоцену Європи і Північної Америки, були схожі на гризунів. Вони жили на деревах, розміром були з мишу, ловили комах і їли рослини. Морфологія їх була дуже примітивна. Подальший розвиток групи привів до першої радіації приматів — виникнення безлічі нових видів, що давали початок різним лініям приматів.

Тупайї (ряд Scandentia або підряд Tupaiiformes ряду Primates) відомі з еоцену Європи (Nycticonodon caparti), а зараз мешкають в Південно-східній Азії. Зовні ці звірі дуже схожі на білок. Існує безліч родів і видів, серед яких є напівдрвесні і напівназемні, рослинно- і комахоїдні. В порівнянні з приматами, тупайї мають дуже примітивну морфологію і, мабуть, по зовнішності і способу життя близькі до найдавніших предків приматів.

Примати (ряд Primates) — в більшості сучасних таксономічних схемах діляться на напівмавп і справжніх мавп. Деякі групи – долгоп’яти і багато викопних форм — займають проміжне місце між цими великими підрозділами.

Напівмавпи (підряд Prosimii, або Strepsirhini) включають в себе лемуроподібних напівмавп (Lemuriformes) і безліч викопних родів і видів. Окрім примітивнішої морфології, напівмавпи відрізняються від справжніх мавп поведінкою. Це майже виключно нічні тварини. Деякі види ведуть одиночний спосіб життя, деякі живуть групами.

Адапіди (Adapiformes або Adapoidea) — адапіси (Adapinae), нотарктуси (Notharctinae) і сиваладапіси (Sivaladapidae) — жили в еоцені в Європі і Північній Америці. Вони були розміром приблизно з кішку, харчувалися рослинами, вели сумерковий спосіб життя. Група Адапід дуже різноманітна, під час її існування — в ранньому еоцені — відбувалася друга радіація приматів. Мабуть, Адапіди були предками сучасних лемурів.

Лемурові (Lemuroidea) і Лорієві (Lorioidea) — викопні та сучасні лемури Мадагаскару, галаго Африки і лорі Південно-східної Азії. Розмір цих тварин коливається від миші до невеликого собаки, деякі викопні лемури були розміром з крупного собаку. Лемури ведуть сумерковий і нічний спосіб життя, харчуються рослинами та комахами.

Амфіпетіциди (Amphipithecidae) — Амфіпітек (Amphipithecus), Пондаунгія (Pondaungia) і Сиамопітек (Siamopithecus) — примати, проміжні між напівмавпами і вищими мавпами. Відомі з пізнього еоцену Бірми. Походять або від Адапід, або від Омоміїд — згідно відповідно адапоїдной або тарзіоїдной гіпотезі виникнення вищих приматів. Амфіпітециди були першими представниками третьої радіації приматів на межі еоцену і олігоцену. Мавпи, або антропоїди (Anthropoidea), — підрозділяються, перш за все, на дві великі групи: широконосих і узконосих. Розділення мавп відбулося в пізньому еоцені або олігоцені при міграції частини їх до Південної Америки.

Широконосі мавпи (Platyrrhini) — мавпи Центральної та Південної Америк. У них є ряд примітивних ознак (наприклад в будові черепа), але є і дуже спеціалізовані риси (наприклад, хапальний хвіст). Виникли вони в результаті третьої радіації приматів в олігоцені. До Америки вищі мавпи потрапили через Атлантичний океан з Африки або виникли від місцевих напівмавп, що менш ймовірно. Надалі широконосі розвивалися незалежно від мавп Старого Світу. Найдавніші представники цієї групи дуже схожі на різних сучасних широконосих. Різноманітність групи дуже велика, виділяється безліч родів і видів, але систематика дуже заплутана. Розмір широконосих коливається від миші до собаки. Це практично повністю древісні тварини, на землю вони майже не спускаються.

Узконосі мавпи (Catarrhini) — мавпи Старого Світу — Африки, Азії і Європи. Серед узконосих виділяють три головні групи: парапітекових, мартишкових і гомінід.

Парапітекові (Parapithecoidea) — повністю вимерла група з олігоцену Африки, Європи і Азії. Всі ці мавпи жили на деревах, були активні в денний час, харчувалися рослинною їжею.

Мартишкові (Cercopithecoidea) — мартишкі, макаки, мандрили, павіани, лангури. Виникли в міоцені в Африці, після чого розселилися по всьому Старому світу. Зараз мешкають в Африці, Азії і Європі (Гібралтар). Мартишкові дуже різноманітні, але між крайніми формами є майже безперервні морфологічні переходи. Мартишкові є однією з найбільш еволюційно процвітаючих груп мавп. Всі види ведуть денний спосіб життя. Є як наземні, так і древісні мавпи. Вони зайняли достатньо широкий спектр екологічних ніш, але всі є стадними і рослиноїдними.

Гоміноїди (Hominoidea) включають гібонів (Hylobatidae), понгід (Pongidae, орангутан, горила, шимпанзе, бонобо, або карликовий шимпанзе) і гомінід — людини (Hominidae). Гоміноїди виникли в ході третьої радіації приматів і самі в міоцені дали четверту радіацію приматів — різке збільшення різноманіття. Викопних гоміноїдов відомі дуже багато, їх систематика дуже складна. Можливі предки гібонів — пліопітеки (Pliopithecidae) — мали хвіст. Орангутани виникли від азіатських сивапітеків (Sivapithecus). Незалежна еволюційна лінія, яка веде до понгид і гомінід в Африці і Європі, почалася з проконсулів (Proconsulidae) з раннього і середнього міоцену і продовжилася у вигляді дріопітеків (Dryopithecidae) з середнього і пізнього міоцену. У Південно-східній Азії існували особливі вимерлі гоміноїди — гигантопітеки (Gigantopithecus), щелепи яких були в два рази більші, ніж у сучасних горил. Всі гоміноїди ведуть денний спосіб життя. Гібони і понгиди рослиноїдні. Гібони і орангутани населяють Південно-східну Азію, горили, шимпанзе і бонобо — екваторіальну Африку. Найбільш близькі до людини анатомією та поведінкою шимпанзе.

Сучасна людина досить різко виділяється з інших гоміноїдов одними ознаками і дуже схожа з ними по ряду інших. Сучасна людина населяє всю планету, пристосована до денного способу життя, всеїдна.

Кожен дослідник дотримується своєї точки зору на те, яким шляхом йшла еволюція предків людини. Можливо, на різних етапах вона відбувалася по-різному. Відповідь залежить також від того, з якого еволюційного моменту починати розглядати цих попередників. Ми почнемо огляд з міоценових гомінідів, з моменту розділення ліній людиноподібних мавп і людини.

Дуже важливим є питання про прабатьківщину початкової форми людського предка. З цього приводу існує декілька теорій: Азіатська (перші знахідки решток гоміноїдів Сівапітеків які жили 8-12 млн. років тому, були відкриті в Пакистані та Індії, пізніше в Африці були знайдені багато чисельні рештки більш ранніх людиноподібних мавп); Африканська (найбільш популярна) в Африці був знайдений цілий ряд решток викопних гоміноїдів (проконсули, які жили 10-22 млн. років тому, афропітеки – 17-20 млн. років тому та дріопітеки – 9-16 млн. років тому) їх морфологія найбільше схожа на перших австралопітеків; Європейська – викопні гоміноїди мешкали не лише в Азії та в Африці, багато людиноподібних мавп заселяло територію Європи: Уранопітеки та шимпанзеподібні Дріопітеки, які жили 9-10 млн. років тому.

2. Гомініди. Гомінідна тріада.

Рамки сімейства гомінід залежать від того, які ознаки покладені в основу визначення місця конкретних видів в системі гоміноїдов. Оскільки єдиним сучасним представником сімейства є людина, з її особливостей історично було виділено три найважливіші ознаки, що вважаються істинно гомінідними.

• Ці ознаки були названі гомінідною тріадою:

о прямоходіння (біпедія);

о кисть, пристосована до виготовлення знарядь праці;

о високо розвинений мозок.

1. Прямоходіння. Щодо його походження існує безліч гіпотез. Двома найважливішими є — похолодання міоцену та трудова концепція.

Похолодання міоцену: в середині і кінці міоцену в результаті глобального похолодання клімату відбулося значне скорочення площ тропічних лісів і збільшення площі саван. Це могло стати причиною переходу частини гоміноїдов до наземного способу життя. Проте, відомо, що найдавніші відомі прямоходячі примати жили в тропічних лісах.

Трудова концепція: згідно широковідомої трудової концепції Ф. Енгельса і її пізнішим варіантам, виникнення прямоходіння тісно пов’язане із спеціалізацією руки мавпи для трудової діяльності — перенесення предметів, дитинчат, маніпулювання їжею і виготовлення знарядь праці (Енгельс Ф., 1952). Надалі праця привела до виникнення мови і суспільства. Проте, за сучасними даними, прямоходіння виникло набагато раніше за виготовлення знарядь. Прямоходіння виникло не менше 6 мільйонів років тому у Orrorin tugenensis, а найдавніші знаряддя з Гони в Ефіопії мають датування лише 2,7 млн. років тому.

Інші гіпотези. Існують і інші версії виникнення прямоходіння. Воно могло виникнути для орієнтування в савані, коли треба було дивитися поверх високої трави. Також, предки людини могли вставати на задні ноги, щоб переправлятися через водні перешкоди або пастися на заболочених луках, як це роблять сучасні горили в Конго.

Згідно концепції К. Оуэна Лавджоя, прямоходіння виникло у зв’язку з особливою стратегією розмноження, оскільки гомініди протягом дуже тривалого часу вирощують одного, максимум двох дитинчат. При цьому догляд за потомством досягає такої складності, що з’являється необхідність звільнення передніх кінцівок. Перенесення безпорадних дитинчат і їжі на відстань стає життєво важливим елементом поведінки. Згідно Лавджя, прямоходіння виникло ще в тропічному лісі, а в савани переселилися вже двоногі гомініди.

Крім того, експериментально і на математичних моделях доведено, що пересування на великі відстані з середньою швидкістю на двох ногах енергетично вигідніше, ніж на чотирьох.

Найімовірніше, в еволюції діяла не одна причина, а цілий їх комплекс.

Для визначення прямоходіння у викопних приматів учені користуються наступними основними ознаками:

o положення потиличного отвору.

o будова тазу — у прямоходячих таз широкий і низький (така будова відома починаючи з Australopithecus afarensis 3,2 млн. років тому), у чотириногих таз вузький, високий і довгий;

o будова довгих кісток ніг — у прямоходячих ноги довгі, колінний і гомілковостопний суглоби мають характерну будову. Така будова відома, починаючи з Orrorin tugenensis 6 млн. років тому. У чотириногих приматів руки довше за ноги.

o будова стопи — у прямо ходячих виражено зведення (під’йом) стопи, пальці прямі, короткі, великий палець не відведений убік, малорухливий (зведення виражене вже у Australopithecus afarensis, але пальці довгі і зігнуті у всіх австралопітеків, у Homo habilis стопа сплющена, але пальці прямі, короткі), у чотириногих стопа плоска, пальці довгі, зігнуті, рухомі. У стопі Australopithecus anamensis великий палець був малорухливий. У стопі Australopithecus afarensis великий палець протиставлявся іншим, але набагато слабкіше, ніж у сучасних мавп, зведення стопи розвинені добре, відбиток ноги був майже як у сучасної людини. У стопі Australopithecus africanus і Paranthropus robustus великий палець був сильно відведений від інших, пальці були дуже рухомі, будова проміжна між мавпами і людиною. В стопі Homo habilis великий палець повністю приведений до інших.

o будова рук — у повністю прямоходячих гомінід руки короткі, не пристосовані до ходіння по землі або лазінню по деревах, фаланги пальців прямі. Риси пристосування до ходіння по землі або лазінню по деревах є у австралопітеків Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Paranthropus robustus і навіть Homo habilis.

Таким чином, прямоходіння виникло більше 6 мільйонів років тому, але ще довго відрізнялося від сучасного типу. Деякі австралопітеки і Homo habilis використовували і інші види пересування — лазіння по деревах і ходіння з опорою на фаланги пальців рук.

Повністю сучасним прямоходіння стало тільки близько 1,6-1,8 мільйонів років типу.

2.Походження руки, пристосованої до виготовлення знарядь праці. Рука, здатна виготовляти знаряддя, відрізняється від руки мавпи. Хоча морфологічні ознаки робочої руки не є цілком надійними, проте можна виділити наступний трудовий комплекс:

o Сильне зап’ястя. У австралопітеків, починаючи з Australopithecus anamensis, будова зап’ястя проміжна між мавпами і людиною. Практично сучасна будова спостерігається у Homo habilis 1,8 млн. років тому.

o Протиставлення великого пальця кисті. Ознака відома вже 3,2 млн. років тому у Australopithecus afarensis і Australopithecus africanus. Вона була повністю розвиненою у Paranthropus robustus і Homo habilis 1,8 млн. років назад. Нарешті, було своєрідністю або обмеженим у неандертальців Європи близько 40-100 тис. років тому.

о Широкі кінцеві фаланги пальців. Дуже широкі фаланги були у Paranthropus robustus, Homo habilis і всіх пізніших гомінід.

о Прикріплення м’язів, що рухають пальці майже сучасного типу відмічено у Paranthropus robustus і Homo habilis, але у них є і примітивні риси.

Кости кисті у найдавніших прямоходячих гоміноїдов (Orrorin tugenensis, Ardipithecus ramidus kadabba, Australopithecus anamensis і Australopithecus afarensis) мають поєднання ознак людиноподібних мавп і людини. Швидше за все, ці види могли використовувати предмети як знаряддя праці, але не виготовляти їх. Перші виробники справжніх знарядь праці — Homo habilis. Ймовірно, знаряддя виготовляли і південноафриканські масивні австралопітеки Paranthropus robustus.

Отже, трудова кисть в цілому сформувалася близько 1,8 млн. років тому.

3. Високорозвинений мозок. Мозок сучасної людини сильно відрізняється від мозку людиноподібних мавп за розмірами, формою, будовою і функціями, проте серед викопних форм можна знайти безліч перехідних варіантів. Типові ознаки мозку людини наступні:

o Великі загальні розміри мозку. У австралопітеків розмір мозку був як у сучасних шимпанзе. Стрімке зростання розмірів відбувалося у Homo habilis близько 2,5-1,8 млн. років тому, а у пізніших гомінід спостерігається плавне збільшення до сучасних значень.

o Специфічні поля мозку — зони Брока і Вернікє і інші поля почали розвиватися у Homo habilis і архантропів, але повністю сучасного вигляду досягли, мабуть, тільки у сучасної людини.

o Будова доль мозку. У людини значно розвинені ніжня тім’яна і лобова долі, гострий кут сходження скроневої і лобової доль, скронева доля широка і округла спереду, потилична частка відносно невелика, нависає над мозжечком. У австралопітеків будова і розміри мозку були такі ж, як і у людиноподібних мавп. Будова мозку Homo habilis була примітивного, але сам мозок мав великі розміри. Для пізніших гомінід характерне плавне наближення до сучасної будови мозку.

Гомінідний тип мозку виник близько 1,8 млн. років тому або декілька раніше, причому збільшення розмірів передувало його ускладненню. Надалі мозок активно еволюціонував, а повністю сучасний мозок сформувався тільки близько 25 тис. років тому.

До гомінідной тріади можна додати таку надійну ознаку, як маленькі ікла. Сучасні і викопні людиноподібні мавпи мають великі ікла, виступаючі за лінію інших зубів. Найдавніші гомініди і австралопітеки, навпаки, володіли невеликими іклами. Наскільки відомо на сьогоднішній день, всі чотириногі гоміноїди — володарі великих іклів, а прямоходячі – маленьких.

Ми бачимо, що найдавніші гомініди відрізнялися від людини по багатьом біологічним характеристикам, і з гомінідной тріади єдиною надійною ознакою сімейства є прямоходіння.

Отже: гомініди (сімейство Hominidae) — це прямоходячі примати з маленькими іклами.

3. Найдавніші пращури людини.

Сімейство гомінід включає в себе людину сучасного фізичного типу та її безпосередніх попередників. Зазвичай найдавнішою межею цієї групи умовно вважають момент розділення загальної еволюційної лінії на гілки, що ведуть до сучасних людиноподібних мавп і сучасної людини.

• Найбільш прийнятим в сучасній науці є виділення в сімействі гомінід (Hominidae) двох підродин:

o австралопітецини (Australopithecinae) — гомініди з безліччю типових понгидних рис;

o гоміїнни (Homininae) — гомініди без понгидних рис.

1. Австралопітецини (Australopithecinae). Найдавнішими гомінідамі зазвичай вважають австралопітекових.

Австралопітекові були дуже своєрідною групою. З’явилися австралопітекові близько 6-7 млн. років тому, а останні з них вимерли тільки близько 900 тис. років назад, під час існування більш прогресивніших форм. Наскільки відомо, австралопітекові ніколи не покидали меж Африки, хоча деякі знахідки, зроблені на острові Ява, іноді відносять до цієї групи.

Складність положення австралопітекових серед приматів полягає в тому, що в їх будові мозаїчно поєднуються ознаки, характерні і для сучасних людиноподібних мавп, і для людини.

Череп австралопітеків схожий на череп шимпанзе. Характерні великі щелепи, масивні кісткові гребені для прикріплення жувальної мускулатури, маленький мозок і велике сплющене обличчя. Зуби австралопітеків були дуже великі, але ікла короткі, а деталі будови зубів більше схожі на людські, чим на мавпячі.

У будові скелету австралопітеків характерні широкий низький таз, відносно довгі ноги і короткі руки, хапальна кисть і нехапальна стопа, вертикальний хребет. Така будова вже майже людська, відмінності полягають лише в деталях будови і в маленьких розмірах.

Зріст австралопітеків коливався від метру до півтора. Характерно, що розмір мозку був близько 350-550 см3, тобто як у сучасних горил і шимпанзе. Для порівняння, мозок сучасної людини має об’єм близько 1200-1500 см3. Будова мозку австралопітеків також була вельми примітивна і мало відрізнялася від шимпанзоїдного.

Спосіб життя австралопітеків, мабуть, був несхожий на відомий у сучасних приматів. Вони жили в тропічних лісах і саванах, харчувалися переважно рослинами. Втім, пізні австралопітеки полювали на антилоп або віднімали здобич у крупних хижаків — левів і гієн.

Австралопітеки жили групами по декілька особин і, мабуть, постійно кочували по просторах Африки у пошуках їжі. Знаряддя праці австралопітеки навряд чи уміли виготовляти, хоча використовували їх. Їх руки були дуже схожі на людські, але пальці були сильніше зігнуті і вужчі. Як уже згадувалося, найдавніші знаряддя відомі з шарів в Ефіопії, датованих 2,7 млн. років тому, тобто через 4 млн. років після появи австралопітеків. У Південній Африці австралопітеки або їх безпосередні нащадки близько 2-1,5 млн. років тому використовували кістяні уламки для вилову термітів з термітників.

Австралопітеків можна розділити на три основні групи, в кожній з яких виділяється декілька видів:

o Ранні австралопітеки — існували з 7 до 4 млн. років тому, володіли найбільш примітивною будовою тіла. Виділяють декілька родів і видів ранніх австралопітеків.

o Грацильні австралопітеки — існували з 4 до 2,5 млн. років тому, мали порівняно невеликі розміри і помірні пропорції. Зазвичай виділяють один рід Australopithecus з декількома видами.

o Масивні австралопітеки — існували з 2,5 до 1 млн. років тому, були дуже масивно складеними спеціалізованими формами з украй розвиненими щелепами, маленькими передніми і величезними задніми зубами. Масивні австралопітеки виділяються в самостійний рід Paranthropus з трьома видами. Розглянемо детальніше кожну з них.

Рештки найдавніших приматів, яких можна віднести до ранніх австралопітеків, були знайдені в Республіці Чад в Торос-меналла і названі Сахелянтроп (Sahelanthropus tchadensis). Цілий череп отримав популярну назву «Тумай». Датування знахідок близько 6-7 млн. років тому. Численніші знахідки в Кенії в Туген Хиллс мають датування 6 млн. років тому. Вони отримали назву Оррорін (Orrorin tugenensis). У Ефіопії в двох місцезнаходженнях — Алайла і Араміс — були знайдені численні кісткові рештки, названі Ардіпітек (Ardipithecus ramidus kadabba) (близько 5,5 млн. років тому) і Ardipithecus ramidus ramidus (4,4 млн. років тому). Знахідки в двох місцезнаходженнях в Кенії — Канапої і Аллія Бий — отримали назву Австралопітек анамській (Australopithecus anamensis). Вони датуються часом 4 млн. років тому.

Зріст їх трохи перевищував один метр. Розміри мозку були такими ж, як у шимпанзе. Мешкали ранні австралопітеки в лісистих або навіть болотистих місцях, а також в лісостепах. Очевидно, саме ці істоти найбільш підходять на роль горезвісної «проміжної ланки» між мавпою і людиною. Ми практично нічого не знаємо про їх спосіб життя, проте з кожним роком кількість знахідок росте, а знання про навколишнє середовище того далекого часу поширюються.

Про ранніх австралопітеків відомо не дуже багато. Судячи з черепа Сахелянтропа, стегновим кісткам Орроріна, фрагментам черепа, кісткам кінцівок і залишкам тазу Ардіпітеков, ранні австралопітеки були вже прямоходячими приматами. Проте, судячи з кісток рук Орроріна і Австралопітека анамського, вони зберігали здатність лазання по деревах або навіть були чотириногими істотами, що спиралися на фаланги пальців рук, подібно до сучасних шимпанзе і горил. Будова зубів ранніх австралопітеків проміжна між мавпами і людиною. Можливо навіть, Сахелянтропи були родичами горил, Ардіпітеки — безпосередніми предками сучасних шимпанзе, а анамські австралопітеки вимерли, не залишивши нащадків.

У Кенії, Танзанії і Ефіопії в безлічі місцезнаходжень відкриті скам’янілі рештки грацильних австралопітеків, названі Австралопітек афарській (Australopithecus afarensis). Цей вид існував приблизно від 4 до 2,5 млн. років тому. Найбільш відомі знахідки з місцевості Хадар в пустелі Афар, зокрема скелет, що отримав ім’я Люсі. Також, в Танзанії виявлені сліди прямоходячих істот, що окам’яніли, в тих же шарах, в яких знайдені рештки афарськіх австралопітеків.

Окрім афарськіх австралопітеків, в Східній і Північній Африці в проміжку часу 3-3,5 млн. років тому, ймовірно, мешкали і інші види. У Кенії в Ломекві знайдений череп і інші скам’янілості, описані як Кеніантроп (Kenyanthropus platyops).

У Республіці Чад, в Коро-торо (Східна Африка), виявлений єдиний фрагмент щелепи, описаний як Австралопітек бахр-ель-газальській (Australopithecus bahrelghazali).

У Південній Африці, у ряді місцезнаходжень — Таунг, Стеркфонтейн і Макапансгат — виявлені численні скам’янілості, відомі під назвою Австралопітек африканський (Australopithecus africanus). До цього вигляду належала перша знахідка австралопітека — череп дитинчати, відомого як Бебі з Таунга. Африканські австралопітеки жили з 3,5 до 2,4 млн. років тому.

Найпізніший грацильний австралопітек — з датуванням близько 2,5 млн. років тому — виявлений в Ефіопії в Боурі і названий Австралопітек гару (Australopithecus garhi).

Від грацильних австралопітеків відомі всі частини скелету від безлічі особин, тому реконструкції їх зовнішнього вигляду і способу життя вельми достовірні.

Грацильні австралопітеки були прямоходячими істотами близько 1-1,5 метри зросту. Хода їх дещо відрізнялася від ходи людини. Мабуть, австралопітеки йшли короткими кроками, а тазостегновий суглоб при ходьбі розгинався не повністю. Разом з достатньо сучасною будовою ніг і тазу, руки австралопітеків були декілька подовжені, а пальці пристосовані для лазіння по деревах, але ці ознаки можуть бути лише спадком від стародавніх предків.

Вдень австралопітеки кочували по савані або лісам, по берегах річок і озер, а увечері забиралися на дерева, як це роблять сучасні шимпанзе. Австралопітеки жили невеликими стадами або сім’ями і були здатні переміщатися на досить великі відстані. Харчувалися вони в здебільшого рослинною їжею, а знарядь праці зазвичай не виготовляли, хоча недалеко від кісток Австралопітека гару вчені знайшли кам’яні знаряддя і роздроблені ними кости антилоп. Також, для південноафриканських австралопітеків була висунута гіпотеза остеодонтокератічеськой (дослівно — «костно-зубо-роговою») культури. Передбачалося, що австралопітеки використовували кістки, роги і зуби тварин як знаряддя праці. Пізніші дослідження показали, що більшість слідів зносу з’явилися на цих кістках в результаті погризов гієн і інших хижаків.

Як і ранні представники роду, грацильні австралопітеки мали мавпоподібний череп, що поєднувався з майже сучасним скелетом. Мозок австралопітеків був схожий на мавпячий як за розмірами, так і за формою. Проте відношення маси мозку до маси тіла у цих приматів було проміжним між невеликим мавпячим і дуже великим людським .

Найбільш вірогідними предками людської лінії еволюції є афарськіє австралопітеки.

Якнайдавніші кам’яні знаряддя відомі з декількох місцезнаходжень в Ефіопії — Гону, Шунгура, Хадар — і мають датування 2,5-2,7 млн. років тому. Тоді ж виник новий вид гомінід, що володіли великим мозком, що відносять вже до роду Homo. Проте була ще одна група пізніх австралопітеків, що відхилилася від лінії, яка веде до людини — масивні австралопітеки.

Найдавніші масивні австралопітеки відомі з Кенії і Ефіопії — Локалєї і Омо. Вони датуються близько 2,5 млн. років тому і названі Парантроп ефіопський (Paranthropus aethiopicus) .

Пізніші масивні австралопітеки з Східної Африки — Олдувай, Кооби-фора — датуються від 2,5 до 1 млн. років тому описано як Парантроп Бойса (Paranthropus boisei)

У Південній Африці — Сварткранс, Кромдраай, Дрімолен Кейв — відомі Парантропи масивні (Paranthropus robustus). Масивні парантропи були другим відкритим видом австралопітеків.

При розгляді черепа парантропів виділяються величезні щелепи і великі кісткові гребені, що служили для прикріплення жувальних м’язів. Максимального розвитку щелепний апарат досяг у східноафриканских парантропов. Перший відкритий череп цього вигляду через розмірів зубів навіть отримав прізвисько «Лускунчик».

Прантропи були великими — до 70 кг. — спеціалізованими рослиноїдними істотами, що жили по берегах річок і озер в хащах. Спосіб життя їх в чомусь нагадував спосіб життя сучасних горил. Проте, вони зберегли двоногу ходу і навіть, можливо, уміли виготовляти знаряддя праці. У шарах з парантропамі знайдені кам’яні знаряддя і кістяні уламки, якими гомініди розривали термітники. Також і гроно цих приматів було пристосоване для виготовлення і застосування знарядь .

Парантропи «зробили ставку» на розміри і рослинність. Це привело їх до екологічної спеціалізації і вимирання. Проте в одних шарах з парантропами виявлені рештки і перших представників гомінін — так званих «ранніх Homo» — прогресивніших гомінід з великим мозком.

2. Гомініни (Homininae). Найдавніші представники підродини, в яку включається і сучасна людина, відомо з відкладень часу близько 2,5 млн. років тому. Часто їх називають «ранні Homo», підкреслюючи схожість з людиною і відмінність від мавп.

Це були достатньо дрібні істоти, повністю прямоходячі, з порівняно великим мозком, але як і раніше з «мавпячим» обличчям. Звичайно, не варто розуміти останнє порівняння буквально. Крупні виступаючі щелепи і широкий ніс додавали цим істотам схожість з сучасними шимпанзе, але переплутати їх було б неможливо. Принциповою відмінністю «ранніх Homo» від понгид і австралопітеків був великий розвинений мозок і кисть, повністю пристосована до виготовлення знарядь праці, хоча вони і не були повністю сучасного типу. За той мільйон років, в який існували ці першолюди, відбувся різкий стрибок як біологічної, так і соціальної організації. Швидкість еволюції різко зросла. Збільшувалися зростання і розміри мозку, зменшувалися розміри зубів.

Разом зі всіма вказаними прогресивними ознаками, «ранні Homo» зберігали в своїй морфології безліч дуже примітивних ознак, зокрема в будові кисті і мозку. Через це деякі вчені вважають їх лише прогресивним пізнім різновидом грацильних австралопітеків. Більшість же виділяє серед них два види: дрібніший — «Людина уміла» (Homo habilis) і більший — «Людина рудольфська» (Homo rudolfensis)

Гомініни перейшли від рослинноядності до м’ясоїдності. Ймовірно, спочатку вони віднімали здобич у хижаків або підбирали залишки їх бенкетів. Про це свідчать сліди кам’яних знарядь на кістках, що віддрукувалися поверх слідів зубів левів і гієн. «Ранні Homo» навчилися виготовляти кам’яні знаряддя. Спочатку це були просто розколені навпіл гальки, потім першолюди стали відбивати від каменів по декілька сколов, оформляючи гострий ріжучий край. Такі прімітівніші знаряддя називаються галечнимі, або олдувайськімі, по місцю перших знахідок.

«Ранні Homo», можливо, уміли робити прості заслони від вітру з віток, придавлених до землі каменями. Надалі розвиток культури пішов прискореними темпами.

Питання для самоконтролю:

 1. Характеристика викопних і сучасних людиноподібних мавп.
 2. Найдавніші еволюційні витоки людини.
 3. Порівняльна характеристика людини та приматів.
 4. Особливості гомінідів: гомінідна тріада.
 5. Аналіз підходів щодо визначення прабатьківщини людства.

Література:

Основна:

 1. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / Л.Б.Тарханов, Т.Е.Россолимо, И.А.Московина-Тарханова. – М.-Воронеж, 2002.
 2. Бунак В. В. Род Ноmо, его возникновение и последующая эволюция. — М.: Наука, 1980.
 3. Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Основы антропологии. — М.: Изд-во Москов. ун-та, 1955.
 4. Сегеда С. Основи антропології. — К.: Либідь, 1995.
 5. Сегеда С. Антропологія. — К.: Либідь, 2001.
 6. Столяренко В.Е., Антропология — системная наука о человеке:Учеб. пособие/ В.Е.Столяренко, Л.Д.Столяренко.– 2-е изд., перераб. и доп.– Ростов н/Д:Феникс, 2004.
 7. Тегако Л., Антропология: Учеб. пособие/ Л.Тегако, Е.Кметинский.– М.:Новое знание, 2004.– 400 с.
 8. Хомутов А.Е., Антропология.– Ростов н/Д:Феникс, 2003.
 9. Хрисанфова Е. Н., Перевожчиков И. В. Антропология. — М.: Изд-во Москов. ун-та, 1991.

Додаткова:

 1. Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого. — М., 1984.
 2. Дубинин Н. П., Шевченко Ю. Г. Некоторые вопросы биосоциальной природы человека. — М.: Наука, 1976.
 3. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. — Прага: Артия, 1982.
 4. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. — М.: Издат. группа “Прогресс — Универс”, 1993.
 5. Харрисон Дж., Уайнер Дж., Теннер Дж и др. Биология человека. — М., 1979.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *